main Image

בדיקה אחרונה

בדיקה אחרונה

ממחר אתה כבר גדול , ההורים בטח כבר הדפיסו הזמנות הזמינו אולם ואולי גם תזמורת, 
מדברים על בגדים חדשים ומיוחדים לחתן בר מצוה.
אבל הפעם גם אתה כבר ממש גדול אתה בגיל בר מצווה, אל דאגה גם לך נשארה משימה גדולה 
הפעם "ההצגה" הולכת להיות כולה שלך.
אתה צריך לעלות לתורה, מאחרים שמעת שאתה אמור לקרא מפטיר, הפטרה או כל קטע אחר מהפרשה
ואתה לא יודע מה זה מפטיר, מתי עולים לתורה ומהן ברכות ההפטרה.
יש לך עוד המון שאלות בר מצווה מה? מי? איך? מתי? למה? וכמה?
מהן ברכות התורה? באיזה מנגינה? כמה פסוקים? ועוד.. ועוד..
במקום להרבות בשאלות נתחיל לעבור על השלבים.

בר מצווה בבית הכנסת

ראשית כדאי לבדוק מהו התאריך בו אתה הופך להיות חתן בר מצווה שזהו בעצם יום הולדת 13 .
נהוג שחתן בר מצווה עולה לתורה. 
זכור כי ישנם עוד נערים שנולדו בתאריך זה ואולי אף הם מתכננים לחגוג בר מצווה באותו בית כנסת
בו אתה מתכנן לחגוג את בר המצווה שלך.
כדי למנוע התנגשויות לא נעימות דאג לעדכן את גבאי בית הכנסת על מנת שישריין לך
שבת זאת מבעוד מועד.
גם במקרים בהם יש מספר חגיגות בר מצווה באותו מקום ניתן למצוא פתרונות
אך לא מומלץ לגלות זאת ברגע האמת.
סביר להניח שברגע שתסכמו עם גבאי בית הכנסת על שבת בר המצווה יסוכמו דברים נוספים שאולי 
יהיו חשובים לכם. לדוגמא: מי יהיו החזנים? מי יפתח את ארון הקודש להוצאת ספר התורה, מי יעלה לתורה, עריכת קידוש לאחר התפילה ועוד פרטים נוספים.

בר מצווה מהלך התפילה

סביר להניח שכבר ביקרת מימך בבית כנסת במעמד של תפילה. אם עדין לא, בר מצווה זו ממש הזדמנות להתחיל שהלא עד היום באמת לא היית מחויב.
התפילה בשבת מחולקת למספר חלקים, אחד מהם הוא הוצאת ספר תורה וקריאת פרשת השבוע וההפטרה גם בקריאת הפרשה ישנה חלוקה בשבת רגילה הפרשה מתחלקת לשבעה חלקים וכשמסיימים לקרא את כולם חוזרים על חלק מהקטע השביעי וזהו בעצם המפטיר, כך שבסך הכל עולים שמונה אנשים לתורה. בשבת בר מצווה ניתן להוסיף עליות במקרה שרוצים לכבד אנשים נוספים בעליה לתורה. 
בימים טובים ובמועדים יש קצת שינויים אך תמיד הקרואים הראשונים הם כהן (ממשפחת הכוהנים ) לוי (ממשפחת הלווים), שלישי והילך הם ישראלים.
לפני העליות לתורה צריך מישהו לפתוח את ארון הקודש ולהוציא את ספר התורה, יש הנוהגים לתת כבוד זה לחתן בר מצווה, פרטים אלו יסוכמו עם גבאי בית הכנסת לפני בר המצווה.

אחרי תפילת שמונה עשרה (תפילת עמידה) יזמין הגבאי את מי שאמור להוציא את ספר התורה. לאחר הוצאת ספר התורה מארון הקודש לבמה (המקום בו עומד הגבאי, בעל הקורא וההעולה לתורה) מתחילה קריאת הפרשה. בכל עליה יזמין הגבאי את העולה לתורה.
העולה לתורה מברך לפני קריאת הקטע אליו הוזמן לעלות (עליה) ובסיום קריאת העליה. גם חתן בר מצווה עולה לתורה תוכל להתכונן וללמוד את הברכות באתרינו.  הברכה שלפני העלייה לתורה והברכה שלאחריה כמו כן תוכל ללמוד את ברכות ההפטרה אם תחליט לעלות למפטיר. 

כחתן בר מצווה עליך לדעת מהו מפטיר ומהי ההפטרה. 
מפטיר זו העלייה האחרונה לתורה, כלשונה מפטירה אותנו מהפרשה, נהוג שהעולה לעליה זו הוא גם זה שמברך על ההפטרה. 
ההפטרה היא קטע קריאה מאחד הנביאים שדבריו מתקשרים בדרך כל שהיא לפרשת השבוע. גם להפטרה שתי ברכות: אחת לפניה ואחת אחריה השונה בהן כמו בהפטרה עצמה הוא הטעמים. 
טעמי הקריאות הם בעצם התווים של נגינת קטעי התורה או ההפטרה, טעמי התורה שונים מטעמי ההפטרה. ניתן ללמוד את טעמי המקרא באתרינו. 
בשונה מברכות התורה ומהברכה הראשונה של ההפטרה אם חלה שבת בר מצווה באחד מהחגים או המועדים ישנה תוספת לברכה השניה של ההפטרה קח זאת בחשבון אל תשכח !! 
ישנם מנהגים רבים ושונים לגבי תפקידו של חתן בר מצווה בקהילות רבות נהוג שבנוסף לעליה לתורה קורא חתן בר מצווה קטע אחד או יותר משבעת הקטעים ואת המפטיר וישנם הנוהגים לקרא גם את ההפטרה. ניתן ללמוד את קריאת פרשת בר מצווה באתרינו.

Top