main Image

מקומות באולם

במידה ומספר המנות אותו תזמין תלוי באישור טלפוני מהמוזמנים, 
יש לדאוג שהתשובה לא תתאחר כך שתוכל לעדכן את ההזמנה במועד. 
במידה ואינך מבקש אישור טלפוני, ערוך רשימה והערך על-פיה את מספר האורחים שיגיעו. 
שים לב!!!
מקובל שבעל האולם מכין מעבר להזמנתך עוד כ 5 אחוז מנות אלו נקראות רזרווה
ועליהם תשלם רק אם יהיה צורך בהם. 
דאג שבעל האולם יגיש מנות אלו רק באישור גורם מוסמך מטעמך.

Top