main Image
מחזיק בשמים תפילין
Price 19
Handling & Shipping fee 39

מחזיק בשמים תפילין

מחזיק בשמים עשוי עץ בצורת תפילין, ניתן לצרוב הקדשה הכוללת את שם הילד ותאריך האירוע, וכל תוכן אחר ע"פ בחירתכם. (בכפוף למגבלת תווים ומקום)

Price 19
Handling & Shipping fee 39
Top